El transllenguatge en la comprensió lectora

Informació general
Nivell educatiu: Educació Primària
Escola: Escola Ciutat Jardí. Lleida
Durada del vídeo:
Sessió 1: 1’33”
Sessió 2: 2’18”
Sessió 3: 1’40”
Sessió 4: 1’42”
Sessió 5: 3’23”
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Resum

La seqüència conté cinc sessions en les quals la docent desenvolupa una pràctica interlingüística o transllenguatge (translanguaging, en anglès). Es fomenta l’aprofitament dels coneixements prèvis de l’alumnat i la presa de consciència del que és comú a les diferents llengües i el que es propi de cadascuna. Per tant, aquest tractament integrat de les llengües permet desenvolupar habilitats i estratègies de deducció (formació d’hipòtesis) i intercomprensió.
La mestra fomenta la comprensió del significat dels titulars a través de l’establiment de punts de contacte entre el vocabulari d’aquestes llengües que formen part del repertori lingüístic dels nens i nenes en un context plurilingüe.

  • Sessió 1: presentació de l’activitat i instruccions per a la seua realització.
  • Sessió 2: desenvolupament de la primera activitat: lectura dels titulars i establiment d’hipòtesis per part dels alumnes, feedback constructiu per part de la docent.
  • Sessió 3: desenvolupament de la segona activitat de reforç de la comprensió: guidelines.
  • Sessió 4: desenvolupament de la segona activitat: treball en grup dels alumnes i feedback personalitzat de la docent.
  • Sessió 5: tancament de l’activitat: activitat plenària amb feedback grupal.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 5

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Material complementari

Per a saber-ne més

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Per a l’anàlisi​

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Altres vídeos d'interès

Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples
Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició.
Robòtica a Educació Primària
Un grup de 6è curs d’Educació Primària resol, per parelles, una sèrie de reptes mitjançant la programació d’artefactes mecànics automatitzats utilitzant els kits de Lego Mindstorm.
Tipologia textuals: carta al director o directora
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants.