Matemàtiques

EDUCACIÓ INFANTIL

L’ambient de restaurant a l’Educació Infantil
A l’etapa d’Educació Infantil a l’Escola Alba es desenvolupen 9 tallers diferents

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples
Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA