L’ambient de restaurant a l’Educació Infantil

Informació general
Nivell educatiu: Educació Infantil
Escola: Escola Alba, Lleida
Durada del vídeo:
Sessió 1: 2’19’’
Sessió 2: 1’06’’
Sessió 3: 6’53’’
Sessió 4: 3’07’’
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors.

Resum

A l’etapa d’Educació Infantil a l’Escola Alba es desenvolupen 9 tallers diferents internivells amb una perspectiva globalitzadoras, amb la participació d’infants de 3, 4 i 5 anys. En aquest conjunt de 4 seqüències es visualitza part del taller “Restaurant” com un entorn ric amb propostes diverses. Aquesta activitat es realitza amb grups reduïts heterogenis? Els tallers són: aula fosca, experimentació, música, aula viva, jocs matemàtics, plàstica, emocions, let’s move i el restaurant). El taller “Restaurant” és un ambient o espai on es simula un restaurant real.

Es pretén que els infants realitzin accions de forma conscient i activa per resoldre un problema vinculat a l’espai, en aquesta cas vinculats a l’eix 2 del currículum «Un infant es comunica amb diferents llenguatges» i els sabers que principalment es treballen són la intenció i els elements de la situació comunicativa, la comunicació oral, l’escriptura natural i espontània, els torns del diàleg, l’elaboració i comunicació d’idees matemàtiques. El més rellevant d’aquest taller és: el rol de modelatge de la mestra; aprendre a esperar, importància de l’ordre i de la situació dels objectes, aprenentatge entre iguals, respectant les diferents produccions i animant l’adquisició i funcionalitat de la lectoescriptura natural.

  • Sessió 1: Planificació del menú.
  • Sessió 2: Repartició de rols
  • Sessió 3: Inici de la dinàmica
  • Sessió 4: Tancament de l’activitat.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.

Altres vídeos d'interès

Què passa si no tenim prou àcids a l’estómac
L’activitat es basarà en una comprensió lectora a partir del llibre: Què mengem?
El transllenguatge en la comprensió lectora
La seqüència conté cinc sessions en les quals la docent desenvolupa una pràctica interlingüística o transllenguatge.