Educació infantil

LLENGUA

L’ambient de restaurant a l’Educació Infantil
A l’etapa d’Educació Infantil a l’Escola Alba es desenvolupen 9 tallers diferents

MATEMÀTIQUES

L’ambient de restaurant a l’Educació Infantil
A l’etapa d’Educació Infantil a l’Escola Alba es desenvolupen 9 tallers diferents

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

ARTS