Llengua

EDUCACIÓ INFANTIL

L’ambient de restaurant a l’Educació Infantil
A l’etapa d’Educació Infantil a l’Escola Alba es desenvolupen 9 tallers diferents

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El transllenguatge en la comprensió lectora
La seqüència conté cinc sessions en les quals la docent desenvolupa una pràctica interlingüística o transllenguatge.
El vestit nou de l’emperador
Seqüència de comprensió lectora a partir del llibre: El vestit nou de l’emperador.
Què passa si no tenim prou àcids a l’estómac
L’activitat es basarà en una comprensió lectora a partir del llibre: Què mengem?

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Tipologia textuals: carta al director o directora
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants.