Tipologia textuals: carta al director o directora

Informació general
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria
Durada del vídeo:
Sessió 1: 2’ 44’’
Sessió 2: 2’ 21’’
Sessió 3: 2’ 16’’
Sessió 4: 6’ 08’’
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors.

Resum

A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida, es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants. En les 4 seqüències que segueixen es mostren 4 moments d’aquesta activitat a l’aula en relació a la carta al director d’un diari.
Després de la presentació i l’encàrrec, l’alumnat fa en diferents sessions la proposta, el desenvolupament i autocorrecció abans de pujar-la a un espai al núvol del centre. Es comparteixen les temàtiques, que preocupen particular i personalment als alumnes, sobre les que tracten les cartes al Director o Directora. Finalment, es planteja la dinàmica per l’elecció d’una de les cartes a un concurs “Premis Pernau” per a estudiants sobre cartes al Director o Directora.

  • Sessió 1: La carta al Director o Directora, model, estructura i parts. .
  • Sessió 2: Objecte de la carta al Director o Directora, supervisió de les propostes.
  • Sessió 3: Seguiment individual, supervisió i suport.
  • Sessió 4: Compartició de les temàtiques, selecció d’una carta per al Concurs Periodístic Josep Pernau” i reflexió final.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.

Altres vídeos d'interès

Què passa si no tenim prou àcids a l’estómac
L’activitat es basarà en una comprensió lectora a partir del llibre: Què mengem?
El transllenguatge en la comprensió lectora
La seqüència conté cinc sessions en les quals la docent desenvolupa una pràctica interlingüística o transllenguatge.