El transllenguatge en la comprensió lectora

Informació general
Nivell educatiu: Educació Primària
Escola: Escola Ciutat Jardí. Lleida
Durada del vídeo:
Sessió 1: 1’33”
Sessió 2: 2’18”
Sessió 3: 1’40”
Sessió 4: 1’42”
Sessió 5: 3’23”
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors.

Resum

La seqüència conté cinc sessions en les quals la docent desenvolupa una pràctica interlingüística o transllenguatge (translanguaging, en anglès). Es fomenta l’aprofitament dels coneixements prèvis de l’alumnat i la presa de consciència del que és comú a les diferents llengües i el que es propi de cadascuna. Per tant, aquest tractament integrat de les llengües permet desenvolupar habilitats i estratègies de deducció (formació d’hipòtesis) i intercomprensió.
La mestra fomenta la comprensió del significat dels titulars a través de l’establiment de punts de contacte entre el vocabulari d’aquestes llengües que formen part del repertori lingüístic dels nens i nenes en un context plurilingüe.

  • Sessió 1: presentació de l’activitat i instruccions per a la seua realització.
  • Sessió 2: desenvolupament de la primera activitat: lectura dels titulars i establiment d’hipòtesis per part dels alumnes, feedback constructiu per part de la docent.
  • Sessió 3: desenvolupament de la segona activitat de reforç de la comprensió: guidelines.
  • Sessió 4: desenvolupament de la segona activitat: treball en grup dels alumnes i feedback personalitzat de la docent.
  • Sessió 5: tancament de l’activitat: activitat plenària amb feedback grupal.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 5

Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.

Material complementari

Altres vídeos d'interès

Què passa si no tenim prou àcids a l’estómac
L’activitat es basarà en una comprensió lectora a partir del llibre: Què mengem?
El transllenguatge en la comprensió lectora
La seqüència conté cinc sessions en les quals la docent desenvolupa una pràctica interlingüística o transllenguatge.