Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples

Informació general
Nivell educatiu: Cicle Mitjà d’Educació Primària
Escola: Mossèn Albert Vives (Seu d’Urgell, Lleida)
Durada del vídeo:
Sessió 1: 3’21’’
Sessió 2: 5’27’’
Sessió 3: 2’26’’
Sessió 4: 2’02’’
Sessió 5: 3’19’’
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors.

Resum

Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició (l’hodòmetre). L’actuació docent permet observar la presentació de la sessió, l’entrega de bastides al llarg del desenvolupament de les activitats i el coneixement pedagògic i tecnològic del contingut. L’acció de l’alumnat, desenvolupant les diverses tasques els situa davant  diferents reptes per a una resolució adequada.

  • Sessió 1: Presentació de la sessió de medició de longituds.
  • Sessió 2: Explicació sobre el funcionament de la roda de medició, estimació i plantejament de les activitats.
  • Sessió 3: Suport al càlcul amb decimals.
  • Sessió 4: Estimacions amb la roda de medicions.
  • Sessió 5: Supervisió de les estimacions i reflexió per grups sobre les tasques realitzades.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors.

Sessió 5

Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.
Aquest element és només per subscriptors.

Material complementari

Altres vídeos d'interès

Què passa si no tenim prou àcids a l’estómac
L’activitat es basarà en una comprensió lectora a partir del llibre: Què mengem?
El transllenguatge en la comprensió lectora
La seqüència conté cinc sessions en les quals la docent desenvolupa una pràctica interlingüística o transllenguatge.