El vestit nou de l’emperador

Informació general
Nivell educatiu: Educació Primària
Escola: Escola d’Alfés – Zer l’Eral. Lleida
Durada del vídeo (sessió 1): 1min 22seg
Durada del vídeo (sessió 2): 1min 38seg
Durada del vídeo (sessió 3): 1min 10seg
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Resum

La seqüència conté 3 enregistraments en què l’activitat que porta a terme la docent és una comprensió lectora basada en la metodologia de lectura guiada. Aquesta es basarà en una lectura a partir d’una adaptació del llibre: “El vestit nou de l’emperador”, de l’autor Hans Christian Andersen.


La metodologia de la lectura guiada conté 3 moments:

  • Sessió 1: abans de la lectura, la mestra establirà tres objectius i els comunicarà a l’alumnat.
  • Sessió 2: durant la lectura, la docent treballarà amb l’alumnat les paraules més difícils, treballant també els sinònims i antònims per facilitar la comprensió del text i introduir nou vocabulari. 
  • Sessió 3: després  de la lectura, es comprovarà si s’ha assolit satisfactòriament la finalitat de l’activitat.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Material complementari

Per a saber-ne més

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Per a l’anàlisi​

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Altres vídeos d'interès

Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples
Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició.
Robòtica a Educació Primària
Un grup de 6è curs d’Educació Primària resol, per parelles, una sèrie de reptes mitjançant la programació d’artefactes mecànics automatitzats utilitzant els kits de Lego Mindstorm.
Tipologia textuals: carta al director o directora
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants.