L’ambient de restaurant a l’Educació Infantil

Informació general
Nivell educatiu: Educació Infantil
Escola: Escola Alba, Lleida
Durada del vídeo:
Sessió 1: 2’19’’
Sessió 2: 1’06’’
Sessió 3: 6’53’’
Sessió 4: 3’07’’
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Resum

A l’etapa d’Educació Infantil a l’Escola Alba es desenvolupen 9 tallers diferents internivells amb una perspectiva globalitzadoras, amb la participació d’infants de 3, 4 i 5 anys. En aquest conjunt de 4 seqüències es visualitza part del taller “Restaurant” com un entorn ric amb propostes diverses. Aquesta activitat es realitza amb grups reduïts heterogenis? Els tallers són: aula fosca, experimentació, música, aula viva, jocs matemàtics, plàstica, emocions, let’s move i el restaurant). El taller “Restaurant” és un ambient o espai on es simula un restaurant real.

Es pretén que els infants realitzin accions de forma conscient i activa per resoldre un problema vinculat a l’espai, en aquesta cas vinculats a l’eix 2 del currículum «Un infant es comunica amb diferents llenguatges» i els sabers que principalment es treballen són la intenció i els elements de la situació comunicativa, la comunicació oral, l’escriptura natural i espontània, els torns del diàleg, l’elaboració i comunicació d’idees matemàtiques. El més rellevant d’aquest taller és: el rol de modelatge de la mestra; aprendre a esperar, importància de l’ordre i de la situació dels objectes, aprenentatge entre iguals, respectant les diferents produccions i animant l’adquisició i funcionalitat de la lectoescriptura natural.

  • Sessió 1: Planificació del menú.
  • Sessió 2: Repartició de rols
  • Sessió 3: Inici de la dinàmica
  • Sessió 4: Tancament de l’activitat.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Altres vídeos d'interès

Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples
Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició.
Robòtica a Educació Primària
Un grup de 6è curs d’Educació Primària resol, per parelles, una sèrie de reptes mitjançant la programació d’artefactes mecànics automatitzats utilitzant els kits de Lego Mindstorm.
Tipologia textuals: carta al director o directora
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants.