Robòtica a Educació Primària

Informació general
Nivell educatiu: Educació Primària
Escola: Mossèn Albert Vives (Seu d’Urgell, Lleida)
Durada del vídeo:
Sessió 1: 2’21’’
Sessió 2: 2’26’’
Sessió 3: 2’33’’
Sessió 4: 2’17’’
Sessió 5: 5’36’’
Sessió 6: 2’57’’
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Resum

Un grup de 6è curs d’Educació Primària resol, per parelles, una sèrie de reptes mitjançant la programació d’artefactes mecànics automatitzats utilitzant els kits de Lego Mindstorm. En el conjunt de clips, com a continuació de sessions anteriors, es mostra el treball autònom dels diferents equips i el rol de facilitadora de la docent que els subministra bastides. Les seqüències proporcionen informació diversa sobre: l’organització de l’espai, el rol de la docent en les seves intervencions al llarg de la sessió i l’acció de l’alumnat en la seva experimentació. La resolució de problemes – reptes – i el pensament computacional són en el centre de l’activitat d’aprenentatge.

  • Sessió 1: Introducció de la sessió, enllaç amb la sessió anterior, presentació dels reptes i dels materials que l’alumnat utilitzarà. 
  • Sessió 2: Treball autònom de l’alumnat continuant l’activitat de la sessió anterior. 
  • Sessió 3: L’alumnat assaja la resolució dels reptes i rep bastides de la mestra sobre el disseny i la programació dels artefactes mecànics. 
  • Sessió 4: Explicació de l’activitat per dues alumnes i assaig de resolució del repte per part d’un altre grup d’alumnes. 
  • Sessió 5: Grups d’estudiants assagen els seus reptes mentre la docent registra el que succeeix a l’aula i proporciona noves bastides als alumnes.
  • Sessió 6: Resolució final del repte i acabament de la sessió. 

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 5

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 6

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Material complementari

Per a saber-ne més

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Per a l’anàlisi​

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Altres vídeos d'interès

Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples
Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició.
Robòtica a Educació Primària
Un grup de 6è curs d’Educació Primària resol, per parelles, una sèrie de reptes mitjançant la programació d’artefactes mecànics automatitzats utilitzant els kits de Lego Mindstorm.
Tipologia textuals: carta al director o directora
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants.