Tipologia textuals: carta al director o directora

Informació general
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria
Durada del vídeo:
Sessió 1: 2’ 44’’
Sessió 2: 2’ 21’’
Sessió 3: 2’ 16’’
Sessió 4: 6’ 08’’
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Resum

A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida, es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants. En les 4 seqüències que segueixen es mostren 4 moments d’aquesta activitat a l’aula en relació a la carta al director d’un diari.
Després de la presentació i l’encàrrec, l’alumnat fa en diferents sessions la proposta, el desenvolupament i autocorrecció abans de pujar-la a un espai al núvol del centre. Es comparteixen les temàtiques, que preocupen particular i personalment als alumnes, sobre les que tracten les cartes al Director o Directora. Finalment, es planteja la dinàmica per l’elecció d’una de les cartes a un concurs “Premis Pernau” per a estudiants sobre cartes al Director o Directora.

  • Sessió 1: La carta al Director o Directora, model, estructura i parts. .
  • Sessió 2: Objecte de la carta al Director o Directora, supervisió de les propostes.
  • Sessió 3: Seguiment individual, supervisió i suport.
  • Sessió 4: Compartició de les temàtiques, selecció d’una carta per al Concurs Periodístic Josep Pernau” i reflexió final.

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Altres vídeos d'interès

Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples
Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició.
Robòtica a Educació Primària
Un grup de 6è curs d’Educació Primària resol, per parelles, una sèrie de reptes mitjançant la programació d’artefactes mecànics automatitzats utilitzant els kits de Lego Mindstorm.
Tipologia textuals: carta al director o directora
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants.