Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples

Informació general
Nivell educatiu: Cicle Mitjà d’Educació Primària
Escola: Mossèn Albert Vives (Seu d’Urgell, Lleida)
Durada del vídeo:
Sessió 1: 3’21’’
Sessió 2: 5’27’’
Sessió 3: 2’26’’
Sessió 4: 2’02’’
Sessió 5: 3’19’’
Àrea de coneixement
Accions Docents Observables

Sessió 1

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Resum

Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició (l’hodòmetre). L’actuació docent permet observar la presentació de la sessió, l’entrega de bastides al llarg del desenvolupament de les activitats i el coneixement pedagògic i tecnològic del contingut. L’acció de l’alumnat, desenvolupant les diverses tasques els situa davant  diferents reptes per a una resolució adequada. 

  • Sessió 1: Presentació de la sessió de medició de longituds.  
  • Sessió 2: Explicació sobre el funcionament de la roda de medició, estimació i plantejament de les activitats.
  • Sessió 3: Suport al càlcul amb decimals. 
  • Sessió 4: Estimacions amb la roda de medicions. 
  • Sessió 5: Supervisió de les estimacions i reflexió per grups sobre les tasques realitzades. 

Sessió 2

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 3

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 4

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Sessió 5

Aquest element és només per subscriptors. Clica aquí per iniciar sessió

Material complementari

Per a saber-ne més

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Per a l’anàlisi​

Aquest element és només per subscriptors.
Clica aquí per iniciar sessió

Altres vídeos d'interès

Unitats de mesura amb l’ús de màquines simples
Aquest conjunt de seqüències amb un grup de cicle mitjà d’educació primària (4t. curs) recull una proposta d’activitats d’estimació en la mesura de longitud a partir d’unitats naturals – pam i peu – i amb la roda de medició.
Robòtica a Educació Primària
Un grup de 6è curs d’Educació Primària resol, per parelles, una sèrie de reptes mitjançant la programació d’artefactes mecànics automatitzats utilitzant els kits de Lego Mindstorm.
Tipologia textuals: carta al director o directora
A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, al col·legi Maristes de Montserrat de Lleida es treballen les diferents tipologies textuals amb un portafoli personal on es recol·lecten els diferents exercicis pràctics dels estudiants.